Acreditari

Conform scopului propus și aprobat în actele constitutive, asociația desfașoară activitate în domeniul social, respectiv asigurând cazare și îngrijire în locuințele sociale, asigurând dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, consiliere școlară pentru copiii institutionalizați, sprijinirea familiilor monoparentale, persoane cu dizabilități și persoane vârstnice.

              Asociatia Pro Vita Sfântul Brâncoveanu asigură găzduire și programe educative copiilor instituționalizati, oferă îngrijire vârstnicilor fără aparținători, oferă orientare vocațională cazurilor sociale defavorizate, efectuează plăți pentru beneficiarii găzduiți care nu au asigurare si nu pot fi integrati în câmpul muncii (bolnavi cronici), efectuează demersuri pentru obținerea actelor de identitate pentru copiii/ adulți si consiliere juridică pentru beneficiari, dezvoltă programe sociale de integrare socio – profesională în care este implicată comunitatea.