Servicii

În prezent Asociaţia Pro Vita Sfântul Brâncoveanu desfăşoară următoarele tipuri de activităţi şi servicii, susţinute prin sponsorizări de la diverse companii, persoane individuale, organizaţii:

–     servicii privind găzduire și îngrijire pentru copiii institutionalizați:

Casa de tip familial Sfântul Matei Brâncoveanu

Casa de tip familial Sfântul Radu Brâncoveanu

Casa de tip familial Sfântul Ciprian

 • servicii de găzduire, îngrijire pentru vârstnici:

Locuința Protejată pentru persoane vârstnice Sfântul Constantin Brâncoveanu

 Locuința Protejată pentru persoane vârstnice Sfântul Ștefan Brâncoveanu

 • hrana calda pentru 150 persoane prin Cantina Sfintii Martiri Brâncoveni
 • servicii tip Scoala după Scoala – învăţare de abilităţi sociale şi de comunicare, de educare a valorilor morale şi a unui comportament dezirabil în societate, de
  orientare profesională, şcolară şi vocaţională.
 • servicii orientate spre dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă: dezvoltarea deprinderilor instrumentale/autonomie personal, activităţi
  lucrative zilnice, activităţi de dezvoltare a deprinderilor gospodăreşti.
 • servicii de recreere şi socializare: activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, tabere, excursii

        1)    Proiectul CENTRUL COMUNITAR INTEGRAT SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI

Descriere: Planul de acțiune al Asociației privind înființarea unor servicii sociale se contureaza prin Proiectul Centrului Comunitar Integrat Sfintii Martiri Brancoveni Scopul principal al proiectului este înființarea unui complex de servicii sociale și implementarea unor măsuri sociale integrate în domeniile educației, asistenței sociale, ocupării și locuirii în scopul reducerii nivelului de săracie și marginalizare. Prin proiect se urmărește creșterea gradului de utilizare al serviciilor sociale de către persoane vulnerabile, aflate în risc de sărăcie si excluziune socială.

           Înfiintarea Centrului Comunitar Integrat presupune:

  • Realizarea și asigurarea construcției a 4 locuinte sociale: case de tip familial si locuinte protejate pentru persoane vârstnice, 1 cladire multifunctionala cu spații pentru activități tip after- school, activități extracuriculare pentru copiii proveniți din familii vulnerabile: cantină; 1 cladire administrativă cu cabinete de specialitate (dispensar medical/ kinetoterapie; logopedie /consiliere)
  • Dotarea infrastructurii sociale nou construite
  • Acreditarea a 4 categorii de servicii sociale oferite pentru comunitate
  • Crearea a aproximativ 25 de locuri de muncă în domeniul serviciilor sociale în comunitate
  • Cursuri de formare profesională pentru persoanele necalificate din comunitatea marginalizată

          Scopul acestei inițiative al activitătilor intergeneraționale din cadrul centrului este de a construi o solidaritate între generații, copii – persoane vârstnice, prin promovarea unor conexiuni sociale mai puternice de-a lungul generațiilor, existând o probabilitate crescută pentru generarea unor efecte pozitive pe termen lung in integrarea socială. Datorita acestui proiect, generațiile continuă sa se îngrijească, garantând în același timp menținerea legăturilor.

          Comunitatea are nevoie de măsuri integrate-suport pentru educația copiilor, consiliere, formare profesională, intermediere pentru identificarea unui loc de muncă, servicii socio-medicale, de imbunatatire a conditiilor de locuit, de îngrijiri oferite vârstnicilor pentru a putea ieși din cercul vicios al sărăciei și marginalizării. Obiectivele propuse prin acest proiect au ca scop crearea unui cadru eficace pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale care, în cele din urmă, va duce la îmbunătățirea vietii persoanelor sărace și a celor care suferă de excluziune socială, din comunitatea marginalizată. Prin implementarea activităților, se doreste o abordare integrată a problemelor identificate în rândul beneficiarilor propunându-și să îndeplinească obiectivele stabilite.

Deprivarea materială a persoanelor vulnerabile a creat un cerc vicios care transmite starea de săracie de la o generatie la alta. Cu cât gradul de deprivare materiala al unei familii este mai mare cu atât abandonul școlar în rândul copiilor acelei familii crește. Astfel, în lipsa unei calificări sau a unei specializări, integrarea pe piața muncii este aproape imposibilă. Lipsa unui loc de munca conduce la lipsa unui venit stabil care să poată asigura minimul necesar unui trai decent, la rămânerea alături de parinți în gospodărie și supra-aglomerarea locuinței. Acest cerc vicios poate fi întrerupt numai prin interventii integrate: investitii in educație a persoanelor ( atat copiilor, cat și persoanelor adulte) și încadrarea lor pe piața muncii, suport socio-medical, investitii in infrastructură pentru creșterea calității locuirii, aspecte care sunt abordate prin măsurile propuse în cadrul acestui proiect.

 • COPIII
 • VÂRSTNICI
 • MAME SI COPIII
 • CANTINA SOCIALĂ
 • ALTE CAZURI VULNERABILE

2) Punct de lucru CTF Sfântul Ciprian – Sat Drajna de Sus

3) Locuinte sociale pentru familii vulnerabile monoparentale